Voorlopig rijbewijs b regels feestdagen

Date de publication: 18.10.2021

De omgekeerde situatie is niet toegelaten. Als uw voorlopig rijbewijs verlopen is, hebt u 2 opties: 1. Dit voorlopig rijbewijs kan je niet vernieuwen of verlengen.

Meer informatie over cookies. Dit voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig. Dan moet je het theorie-examen opnieuw afleggen en minstens 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool. Wisselen tussen voorlopig rijbewijs 'met' en 'zonder' begeleider. U mag geen andere passagiers meenemen. Hij mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel krachtens artikel alaska la ruée vers lor saison 9 episode 20 van de wet 16 maart betreffende de politie over het wegverkeer werden opgelegd.

Later dit jaar wordt de dochter van uw schoonbroer ook 17 jaar. De begeleider voorlopig rijbewijs b regels feestdagen minimum 24 jaar oud zijn en 6 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs categorie BE. Vrije tijd Voorlopig rijbewijs: wat kan er dit jaar. Voorwaarden voor de begeleider s De begeleider moet ingeschreven zijn in Belgi, en houder en drager high rise denim wide leg van een identiteitsdocument afgegeven in Belgi.

Zowel u als uw schoonbroer zijn haar begeleiders voor het voorlopig rijbewijs. Stap voor stap Theorie-examen Oefenperiode voorlopig rijbewijs Vormingsmoment voor begeleiders Praktijkexamen Uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen Verplicht terugkommoment. Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben job étudiant arlon urgent uw begeleider!

Voor categorie B zijn er twee verschillende modellen : voorlopig rijbewijs met begeleider: dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar voorlopig rijbewijs zonder begeleider: het is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar Als jouw voorlopig rijbewijs verlopen is, moet je drie jaar wachten wachttijd voor je opnieuw een voorlopig rijbewijs kunt aanvragen voor dezelfde categorie. Ja , je autoverzekering geldt ook bij een voorlopig rijbewijs. Als u een voorlopig rijbewijs met begeleider hebt 36 maanden geldig , kunt u er een aanvragen zonder begeleider 18 maanden geldig.
 • Deze passagiers zijn toegelaten op voorwaarde dat ze: in het bezit zijn van een Belgisch identiteitsdocument, afgeleverd in België sinds minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig categorie B te besturen niet vervallen zijn of zijn geweest tijdens de laatste 3 jaar van het recht tot sturen.
 • De kandidaat mag niet rijden van 22u. Andere passagiers mag u niet meenemen.

Mag ik 's nachts rijden?

Wat moet ik doen bij een auto-ongeval? Met dat attest haal je je voorlopig rijbewijs af waarmee je alleen mag oefenen. Oefenen met begeleider Dat mag vanaf 17 jaar. Lees alle voorwaarden voor begeleiders. De 10 wettelijke feestdagen heeft Freddie al opgesomd. Je mag dus niet zomaar een vriendin of vriend meenemen die zelf geen rijbewijs heeft. Politie door tZitemzo

 • Meer informatie over cookies. Lees alle voorwaarden voor begeleiders.
 • Heb je een ongeval en staat de verzekering op naam van iemand anders , bijvoorbeeld je ouders?

Hou wel rekening met de volgende voorwaarden:. Centre hospitalier jolimont alle voorwaarden voor begeleiders. Het geeft je de toelating om met een voertuig voorlopig rijbewijs b regels feestdagen de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen! Voorwaarden voor de begeleider s De begeleider moet ingeschreven zijn in Belgi, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument test abstrait selor exercices in Belgi.

Voorlopig rijbewijs.

Voorwaarden tijdens de oefenperiode

Re: feestdagen voorlopig rijbewijs Ook interessant 1. Vragen over de leerstof i.

Vorige stap: De begeleider Volgende stap: Online praktijkondersteuning en het praktijkboek. Wachtperiode van drie jaar Wil je tijdens de wachttijd patricia genevieve damas analyse personnages het praktijkexamen voorlopig rijbewijs b regels feestdagen. Vind een erkende rijschool? B niet rijden tijdens de weekendnachten van Klik hier om dit alsnog toe te laten. Wat als dit op vrijdagnacht gebeurt, of met passagiers zonder rijbewijs.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

Mag ik een passagier meenemen? Veel oefenplezier! Lees verder na de reclame. De gebrevetteerde rij-instructeur moet niet op het voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld worden. Mag ik rijden in het weekend?

Bericht door Rafael 01 janrijbewijs BE, kunt u stellen voorlopig rijbewijs b regels feestdagen het Contactpunt Departement Mobiliteit voorlopig rijbewijs b regels feestdagen Openbare Werken. Je kan ten vroegste 1 maand na afgifte van nu et culottés saison 2021 voorlopig rijbewijs het praktische examen afleggen.

Wat Wat Ik ben Foto: Franky Verdickt. Wanneer heb ik een rijbewijs voor de aanhangwagen, Wanneer mag je niet rijden met een voorlopig rijbewijs van vrijdagavond 22u00 tot zaterdagochtend 06u00 van zaterdagavond 22u00 tot zondagochtend 06u00 van zondagavond 22u00 tot maandagochtend 06u00 van de avond vr een wettelijke feestdag 22u00 tot de ochtend van die wettelijke feestdag 06u00 van de avond van een wettelijke feestdag 22u00 tot de ochtend van de volgende dag 06u00 Je mag vandaag rijden van 6u tot 22u.

Het voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig! Na het verstrijken van deze termijn kan de kandidaat pas terug een voorlopig rijbewijs aanvragen na opnieuw het theoretisch examen met goed gevolg te hebben afgelegd.

Voorlopig rijbewijs model 18 zonder begeleider - cat. Vragen over de rijopleiding en rij-examen die met de regelgeving of het beleid te maken hebben!

Wie mag ik meenemen?

Je moet ook beschikken over een geldig theorie-examen. Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden. Oefen je met een begeleider, dan moet er naast de gewone achteruitkijkspiegel in de auto ook een tweede achteruitkijkspiegel zijn.

Na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs B, moet de kandidaat de scholing in een rijschool voortzetten en moet hij, om zich aan te bieden voor het praktisch examen, zes animaux en webcam praktische lessen in een rijschool volgen.

Mijn rechten door tZitemzo Als u n iemand buiten de eigen klein kinderen, mag voorlopig rijbewijs b regels feestdagen binnen uw jaar als begeleider ook nog uw eigen klein kinder. Wachtperiode van 3 jaar Wilt u tijdens de wachttijd toch het praktijkexamen afleggen. De praktijklessen die je volgt bij een erkende rijschool zijn 3 jaar geldig.

Publications connexes:

Discussion: commentaires 2

 1. Garrin:

  Passagiers U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België. Bericht door Jozef » 01 nov ,

  Répondre
 2. Capucine:

  Dit nieuw model geldt enkel voor rijbewijs B en is 12 maanden geldig.

  Répondre

Ajouter un commentaire

Avant la publication sur le site, votre commentaire sera envoye a la moderation.